Bez kategorii

13,5% Polaków ma dostęp do Internetu szerokopasmowego

Komisja Europejska przygotowała roczne sprawozdanie na temat jednolitego rynku usług łączności elektronicznej. Rynki większości państw członkowskich UE stały się bardziej konkurencyjne, ale nadal mają one wymiar krajowy. Ponadto występują duże różnice między państwami członkowskimi jeśli chodzi o poziom konkurencyjności.