Bez kategorii

Motyle i banknoty

„- Takie materiały mogą w przyszłości posłużyć jako „optyczne podpisy”

zabezpieczające banknoty czy dokumenty – mówi Mathias Kolle, jeden z autorów

badania.”

******************************

Niezbędne więc będą specjalistyczne urządzenia, bo oko ludzkie raczej tych

subtelności nie wychwyci.

4106

Spod Tatr na cały świat

Nie negując osiągnięcia, dwa komentarze:

Po pierwsze, jeszcze skuteczniej byłoby usunąć pacjentowi wszystkie węzły

chłonne drenujące płuca, nie tylko te ze śródpiersia, a po drugie, sądząc po

wypowiedzi – cytuję – „Węzły chłonne mają za zadanie odprowadzanie limfy. Gdy

wytniemy je w szyi, limfa będzie odpływała innymi drogami, bez uszczerbku dla

zdrowia. ” – to autor tej metody zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że węzły

chłonne to przede wszystkim miejsce reakcji odpornościowych, także tych

przeciwko nowotworom, więc ich bezkrytyczne usuwanie nie jest obojętne dla

zdrowia pacjenta. „Odprowadzanie limfy” jako zadanie węzłów chłonnych to

poglądy z XIX wieku! Ale, oczywiście, być może kilku dodatkowym chorym na raka

płuc takie podejście lecznicze pomoże…

Bez kategorii

Jak wykryć najlepsze plemniki?

OK. Ale natura ma coś jeszcze lepszego. Oprócz unikania plemników ewidentnie uszkodzonych z zapłodnienia usuwane są także te nieuszkodzone, które są za bardzo zgodne lub za bardzo niezgodne z jajem w układzie HLA. To jest najbardziej niesamowite.„W poradach na ogół jest coś podejrzanego” – Leszek Kołakowski 🙂

Bez kategorii

Solorz-Żak: biznes telekomunikacyjny jest bardzo ważny i go nie sprzedam

Tak naprawdę liczba posiadanych częstotliwości nie ma znaczenia, dopóki nie są one wsparte infrastrukturą techniczną, dzięki której te częstotliwości można wykorzystywać i w efekcie na nich zarabiać. W tym sensie na razie można nas nazywać kolekcjonerami, ale przecież nie to jest celem – mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Zygmunt Solorz-Żak.

Bez kategorii

Kwazary typu 2.

Astronomowie od lat mają poważny orzech do zgryzienia, mianowicie, skąd

pochodzi słabe rentgenowskie tło, słyszalne w detektorach jako słaby pomruk (

sorry Pomruku).

W przeciwieństwie do kosmicznego mikrofalowego promieniowania reliktowego po

rzekomym BB, fotony rentgenowskie mają zbyt dużą energię, aby powstały w BB.

Promieniowanie rentgenowskie może wiązać się ze żródłami o nieznanym

pochodzeniu, których całkowita moc radiacyjna góruje nad innymi żródłami w

kosmosie. Gwiazdy i galaktyki nie promieniują aż tak intensywnie w zakresie

wysokich energii i nie mogą być przyczyną tego promieniowania.

Podejrzewano, iż mogą to być kwazary, lecz aby wyemitować taką poświatę

rentgenowską, to ta ilość kwazarów jaką znamy , musiałaby być zwiększona 10x,

czyli powinny istnieć inne potężniejsze żrodła tego promieniowania. Jedynymi

kandydatami, są ukryte przed naszymi detektorami supermasywne CD i właśnie

kwazary typu 2.

W ostatnio prowadzonych badaniach rzeczywiście natrafiono na taki obiekt,

niewidoczny dla teleskopów optycznych,- zwyczajna galaktyka odległa o 6 mld.ly

w swym jądrze posiada super masywnego gościa emitującego nikła poswiatę

rentgenowską ( Fabian i in. 2000).

Tak więc, odkryte do tej pory smCD, w ilości 200 mln. sztuk, to z pewnościa

zaledwie czubek góry lodowej.

2034

Z sensem, czy bez sensu?

Nieprawdą jest, że Pierre de Fermat udowodnił twierdzenie:

równanie X^{4} + Y^{4} = Z^{2} nie ma rozwiązań nauralnych.

Fałszywy dowód tego twierdzenia podał w roku 1897 niemiecki geniusz

matematyki David Hilbert. Otrzymana przez Hilberta mała liczba

nieparzysta ‚z’, jako nieparzysta podstawa kwadratu z^{2} będącego

współczynnikiem występującym w parzystej liczbie nauralnej Y nie

daje sprzeczności z minimalnością dużej liczby Z, bo ‚z’ nie należy

do do zbioru {3,5,7,…} – co udowodniłem. Ten fakt obala niemiecki

dowód i zarazem stanowi poprawny dowód powyższego twierdzenia.

Drugi, przeprowadzony przeze mnie dowód tego twierdzenia polega na

tym, że nieparzysta różnica u – v nie jest postaci, którą być musi

wcześniej. Oczywiście nieparzysta liczba X = (u + v)(u – v), gdzie

u,v są naturalne, gcd(u,v) = 1, u > v i liczba u – v jest nieparzyta.

Trzeci, przeprowadzony przeze mnie dowód tego twierdzenia stanowi

większą sensację światową, niż oblony przeze mnie dowód autorstwa

Wielkiego Davida Hilberta. Dowód trzeci polega na tym, że iloraz

sumy dwóch nieparzystych kwadratów przez liczbę 2 musi być również

kwadratem nieparzystym, ale niestety być nim nie może. Niestety, bo

nie udało mi się obalić tego twierdzenia.

Pozdrawiam,

Aaron Navarro von Feldsteinhoff

Bez kategorii

Aktualności z Kosmosu.

Troszkę wieści niepokojących:

1/. Uaktywnia się supermasywna Czarna Dziura w Andromedzie,- od 2006r. gdy

nastąpił w niej silny rozbłysk do chwili obecnej kilkakrotnie zwiększyła swą

wielkość.

2/. Znowu mamy burzę w polu magnetycznym Ziemi, pomimo spokojnego dość Słońca

– zbyt częste te burze ostatnio.

Tylko nie piszcie o 2012r.