Bez kategorii

chińskie autostrady

nie tylko nam kłania się Podręcznik budowy autostrad, który tak swego czasu fascynował „Więźniów Microsoftu”…

http://www.reuters.com/resources/r/?m=02&d=20110531&t=2&i=425711785&w=&fh=&fw=&ll=600&pl=390&r=2011-05-31T114509Z_03_GM1E75U0TAC01_RTRRPP_0_CHINA

Changchun, Jilin province, China May 29, 2011 – w dziurze widać cieżarówkę

to się nazywa dziura w jezdni – szacun…

jedno trzeba przyznać – nasi drogowcy nie upadli jeszcze tak nisko…Nasz Sejm uchwalił właśnie nowe prawo atomowe przy…. jednym (!) głosie sprzeciwu.

I to byłoby na tyle w kwestii… konsultacji społecznych…

climoto.pl/index.php?q=Fukushima

Bez kategorii

Ma tu ktoś komórkę?

Wieści z Lyonu 😉

Grupa 31 ekspertów zaklasyfikowała komórki do kategorii 2B czynników które mogą {possibly} wywoływać raka, tej samej kategorii, w której znajduje się DDT i gazy spalinowe. Źródło: Cell Phone Use Could Increase Risk for Brain Cancer

Panel ekspercki został przygotowany przez IARC, agencję Światowej Organizacji Zdrowia a opracowanie to trafi teraz do WHO i narodowych agencji w celu określenia wytycznych do używania komórek.

Tylu dziś chętnych do poczytania poniższego pdf-u, że się serwer zatyka 🙁 LOL

PRESS RELEASE N° 208

IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS

Czym jest grupa 2B (Agents possibly carcinogenic to humans.) – to właśnie jest opisane w tym dokumencie.

Ależ tu wybór 😉. Spoko, w przypadku komórek chodzi tylko o glejaka.

var pollTitle=’Używanie komórki może wywoływać nowotwór mózgu ‚;var pollOpts=[‚E tam, znowu straszą :-(‚,’Morze jest głębokie i szerokie…’,’No, co? Tam-tamów mam używać?’,’Mam już glejaka, komórki nie oddam!’,’Sprzedam tanio kmórkę’];
openBBCPoll(pollTitle, pollOpts);

Kornel„Kornel: moje podróże”

22162

K*** …i*** t*** p***

„W mowie dorosłego człowieka przeciętnie jest 0,3 – 0,7 niecenzuralnych wyrazów. Mało to czy dużo?”

ale 0,3-0,7 niecenzuralnego słowa na co? na zdanie? na 10 innych słów? W „mowie” to żadne określenie… Bez tego dookreślenia to zdanie jest całkowicie bezsensowne.

Bez kategorii

Co to znaczy bioróżnorodność?

Adam ma rację. Takie rozumienie bioróżnorodności wydaje sie być zgodne z wytycznymi IUCN i założeniami sieci Natura 2000. Dyrektywa Siedliskowa i jej wytyczne mówią o zakazie pogarszania siedlisk i siedlisk gatunków dla których zostały wyznaczone obszary, czyli tzw gatunków kwalifikujących, typowych dla danego obszaru i priorytetowych dla których zachowania dany teren ma szczególne znaczenie. To jasne, że w dobrze zachowanym lesie będą to gatunki typowo leśne czy puszczańskie, czyli min dzięcioły i chrząszcze. I to one powinny być traktowane priorytetowo w przypadku konfliktu z innymi przedm

iotami ochrony – gatunkami terenów otwartych np motylami, gąsiorkami czy bocianem biały. Nie ma tu więc żadnej sprzeczności, wszystko jest spójne i logiczne, tylko leśnicy szukają dziury w całym – chcą w puszczy chronić gatunki łąkowe i dla nich wycinać zręby.

Dotychczas mówili o pomaganiu młodemu pokoleniu drzew poprzez wycinanie starych, ale zorientowali się, że brzmi to dość niefortunnie, przypęli więc sobie łatkę strażników bioróżnorodności, bo to brzmi lepiej, tylko świadczy o braku znajomości elementarnych zasad wdrażania sieci Natura 2000 i ochrony przyrody.

Bez kategorii

pytanie do noveyy777

Jak według ciebie powstało życie?

Jak różne organizmy, czy molekularne struktury, czy komórki powstały?

Żeby było jasne nie interesuje mnie odpowiedź, że zostało to zaprojektowane, samo zaprojektowanie nie jest dostateczne by coś powstało, interesuje mnie co odpowada według ciebie za proces budowy, konstrukcji, czy po prostu powstania?

Jeżeli odrzucisz ewolucję i zaproponujesz istnienie jakiegoś tajemniczego projektu to w dalszym ciągu to nie jest alternatywnym wytłumaczeniem istnienia życia, bo nie wspominia nic o tym co mogłoby taki projekt zrealizować. Według powszechnego rozumienia pojęcia projekt uznajemy je za przyczynowo impotentne i proces realizacji za konieczny by to, co projektujemy lub zostało zaprojektowane mogło w ogóle zaistnieć.„Ci, którzy sprytnie symulują szaleństwo w zdecydowanej większości są psychopatami, a część z nich faktycznie jest szalona.” – Eugene Bleuler

22094

Do zwolenników SAMOdziejstwa !

Jakoś mi się poniżesze wersety mocno kojarzą z waszą ignorandzką postawą:

„1Tym-podsumowuje ta ich postawe:

„3 Jak cię zachęcałem do pozostania w Efezie, gdy się wybierałem do

Macedonii, tak samo czynię teraz, żebyś nakazał pewnym ludziom, by nie

głosili odmiennej nauki 4 ani nie zwracali uwagi na fałszywe opowieści

oraz na rodowody, które prowadzą donikąd, a które raczej powodują

powstawanie pytań wywołujących dociekania, zamiast sprzyjać udzielaniu

czegoś przez Boga w związku z wiarą. 5 Doprawdy, celem tego nakazu

jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia, i z nieobłudnej

wiary. 6 Odstąpiwszy od tych rzeczy, niektórzy zwrócili się ku czczej

gadaninie, 7 chcąc być nauczycielami prawa, lecz nie pojmując ani

tego, co mówią, ani tego, o czym stanowczo zapewniają.