Bez kategorii

50 miliardów planet…

Najnowsze szacunki na podstawie wstępnych danych „Keplera”: w naszej Galaktyce możemy się spodziewac istnienia co najmniej 50 miliardów planet, w tym co najmniej pół miliarda krążącyh w ekosferze… przy czym ciągle to są oszacowania dolnej granicy. Z drugiej strony: katalog ciekawych planet powiększa sie o coraz nowsze pozycje. Wydaje się, ze odkryto dwie planety, krążące wokoł gwiazdy po tej samej orbicie! Jest to możliwe, gdyż krążą one zajmując względem siebie tzw. punkty Lagrange’a: oddalone są na obricie o kąt 60 stopni liczac względem macierzystej gwiazdy. Tak zapewne krążyła niegdyś pra-Ziemia i Theia, zanim zakłócenia nieznanego pochodzenia nie zakłóciły delikatnej równowagi i nie doprowadziły do Wielkiego Zderzenia, które utworzyło Księżyc. Tak, odkrycie dwu planet na jednej orbicie znacznie wzmacnia pradopodobienstwo słuszności teorii Wielkiego Zderzenia!

www.space.com/10982-kepler-alien-planets-billion-galaxy.html

www.newscientist.com/article/dn20160-two-planets-found-sharing-one-orbit.html