12447

czas- istnieje czy nie?

„Czas jest określoną sumą etapów, wynikających jeden z drugiego i

następujących jeden po drugim w łańcuchu przyczyny i skutku, jak na przykład

dni, miesiące, lata.

Czas nie istnieje, jest tylko odczucie zmian, które tworzy w nas poczucie upływu czasu. W duchowym jest to oczywiste, ale w świecie materialnym jest zamaskowane, ponieważ w nim zmieszanych jest ze sobą mnóstwo zjawisk, skutków, zmian, które tak jakby nie są związane bezpośrednio z duchowym, czyli nie zależą od naszych wysiłków i postępu.”