2293

Czy Sokół uratuje Obamę

Obamy może nie uratuje, ale czy to najważniejsze? Nadeszła nowa era – rakieta

nośna i kosmiczny pojazd załogowy, będace całkowicie cywilnym przedsięwzieciem

kapitalisty-wizjoniera 🙂 W pewnym sensie ukazuje to, że podbój przestrzeni

wszedł w wiek dojrzały a zarazem stał się mnij zależny od koniunktury

propagandowo-politycznej. Inna rzecz, że takiej koncentracji na wybranym celu,

jaką mieliśmy za Kennedy’ego i Johnsona już nie będzie… No, chyba, że

obliczenia jednak wykażą, że szanse na uderzenie Ziemi przez Apophis w 2036 są

jednak wyraźnie niezerowe.