2438

Do wesela się naprawi

Odtwarzaniu się kończyn u salamander towarzyszy różnica potencjału elektrycznego pomiędzy raną a resztą ciała. Zaobserwowano, że wymuszenie takiej różnicy przez przyłożenie napięcia (stałego) do zranionej kończyny, powoduje, nawet u człowieka, odtwarzanie kości, muskulatury i innych składników, ale tylko do granicy stawu. Już to jednak jest bardzo obiecującym rezultatem.@}-,-‚-,-