Bez kategorii

Gwiazdy neutronowe i dziwne.

Empiria obserwacyjna potwierdza, po raz n-ty z rzędu ścisłość obliczeń

kwantowych
, jak i teoretyczne modele z nimi związane.

Widowiskowe końcowe stadia ewolucji gwiazd i wynikające z nich obiekty

makroskopowe w postaci w/w gwiazd, są niezbitymi dowodami empirycznymi na

słuszność przewidywań fizyki kwantowej. Kluczowym testem dla weryfikacji

założeń teoretycznych odnośnie gwiazd neutronowych, było sprawdzenie czy

obserwuje się zmniejszenie energii ruchu obrotowego gwiazdy, równe

wypromieniowanej energii. Test ten był pomyślny dla teorii.