Bez kategorii

hey, xiecioluń! Mam very fest zadanie numeryczne!

Ty lubisz obliczać takie rzeczy… pytonami różnymi, tudzież postscriptem adobowym.

Bardzo prosta rzecz – orbita w układzie nieinercjalnym.

Normalnie dokładamy stałe przyspieszenie na obie masy, czyli równanie będzie takie:

a1 = GM/r^2 + a_ext; i drugie ciało podobnie:

a2 = Gm/r^2 + a_ext;

a_ext jest stałe, ale wektorowe oczywiście – nie radialnie wzdłuż r,

lecz wzdłuż stałej osi, np. a_ext = (a_ex, 0);

Wartość nieduża w porównaniu do siły pomiędzy masami, znaczy:

GM/r^2 >> a_ext; M >> m.

Oraz drugi wariant:

to dodatkowe przyspieszenie działa tylko na M, a na satelitę m już nie;

czyli jakby Słońce nam uciekało…

Chodzi o sprawdzenie precesji orbity,

czyli lepiej żeby była eliptyczna, np. e = 0.2;

Potem możesz ustawić sobie parametry orbity Merkury – Słońce,

i wyznaczyć to dodatkowe przyspieszenie, którego jełopy

od ponad 100 lat nie mogą namierzyć.