5202

jura-kreda

Interesuje mnie okres geologiczny położony na granicy jury i kredy. Jakie

czynniki były odpowiedzialne za zmiany wówczas zachodzące i czym

charakteryzuje się sama granica. Jaki był wówczas zakres wymierania gatunków i

co go spowodowało?