660

Klimatolodzy na lodzie

„W ostatnim „Nature” pojawia się wręcz propozycja, by za cztery lata, po

publikacji piątego raportu, Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu został po

prostu rozwiązany.”

******************************

Im szybciej, tym lepiej. Organizacja-czapeczka zawsze będzie prowadziła swoją

własną politykę, dla której chętnie poświęci niewygodne analizy, a tym samym

uniemożliwi otwartą wymianę opinii ośrodków badawczych. Jest to również

idealne miejsce do wywierania nacisków politycznych i ekonomicznych. Owszem,

można „przekonać” poszczególne ośrodki badawcze, ale szybko pojawią się opinie

podważające „analizy na zamówienie”. Innym słowy: nie ma instancji odwoławczej

od decyzji Panelu.

Nie wiem, czy warto zwlekać, skoro zakwestionowany został dorobek Panelu, a

jego decydenci zdają się iść w zaparte. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że

IPCC będzie broniło zdobytych pozycji i tym samym coraz bardziej rozmijało się

z rzeczywistością w imię politycznych priorytetów.