Bez kategorii

Nagroda Wolfa z chemii dla Krzysztofa Matyjasze…

„Matyjaszewski jest drugim Polakiem, który otrzymał tę nagrodę, pierwszym był Krzysztof Penderecki – laureat z 1987 r.”

Autorzy zapomnieli o królowej nauk: matematyce. W 1986 roku nagrodę Wolfa otrzymał wybitny matematyk Samuel Eilenebrg, absolwent i doktor Uniwersytetu Warszawskiego, po wojnie w Columbia University w Nowym Jorku.