Bez kategorii

PackSMS, czyli SMS-y z kompresją

Dostępna na Androida polska aplikacja PackSMS umożliwia wysyłanie i odbiór skompresowanych wiadomości SMS. Przy jej pomocy można przesłać w jednym SMS-ie do 250 znaków zamiast standardowych 160. Jeżeli wiadomość zawiera znaki diakrytyczne lub jest napisana cyrylicą, można przesłać do 220 znaków zamiast 70.