Bez kategorii

Papier wiecznie żywy

A jednak „progresywny” świat przepycha wirtualny pieniądz nie mający pokrycia

w niczym poza gwarancją „bail-out”a przez bank centralny, czyli w efekcie nas,

robaczków pracujących coraz ciężej w niewoli sztucznej waluty. Faktyczny

pieniądz jest środkiem wymiany: trwałym (zachowuje wartość w długim okr.

czasu); łatwo przenośnym i wartościowym w nawet niewielkich ilościach;

„podzielnym” i nie tracącym przy tym na wartości; rozpoznawalnym.