Bez kategorii

Planowane narzędzia dla fizyków cząstek.

Penetrowanie mikroświata celem potwierdzenia ustaleń teoretycznych, jak do

tej pory, odbywa się poniekąd w sposób losowy, ponieważ najważniejsze i

największe narzędzie jakim jest LHC, zderza i rozbija protony, będące w

zasadzie workami kwarków i gluonów, i choć zderzone z dużą energią, to każdy

kwark we wnętrzu protonu ma jedynie ułamek tej wartości zderzenia. Dlatego

też, fizycy cząstek ‚ poszli po rozum do głowy’ i po spełnieniu swej roli

przez LHC, planuje się budowę ( koszt>10mld eu) innego typu akcelerator.

Będzie działał na zasadzie zderzeń elektron-pozyton, które w małej skali

istnieją już dość dawno ( LEP w CERN i SLC w SLAC), lecz ten planowany będzie

rzeczywiście imponującym narzędziem. Roboczo nazwany International Linear

Collider – ILC
, pozwoli tak zderzać cząstki punktowe jakimi są elektrony

i pozytony, aby cała energia zderzenia została wykorzystana na badanie

interesujących nas zjawisk, co przy zderzeniach w LHC proton- antyproton, jest

niemożliwe. Projekt ten, przy udziale wielu państw, nabierze realnego

kształtu, za 5-7 lat, ponieważ US prawdopodobnie w tym, lub przyszłym roku

pozostaną bez solidnego zderzacza,( po wyłączeniu swego Tevatronu w

Fermilabie) i usilnie zabiegają o lokalizacje tego projektu na swoim terenie.