Bez kategorii

Pogański ołtarz sprzed 2000 lat odkryto w Izraelu

Terrorystyczny obiekt, powstały w wyniku spisku złowrogiego Iranu i jeszcze

bardziej złowrogiego Rzymu zostanie poddany niezwłocznie „operacji

antyterrorystycznej”, to jest wielogodzinnemu ostrzałowi z czołgów, haubic,

okrętów i wyrzutni rakietowych.

A tak w ogóle to kłamstwo. Izrael zawsze był izraelski i nigdy nie czczono tam

nikogo poza Jahwe.