Bez kategorii

Polkomtel przesuwa powodzianom terminy płatności

W związku z utrzymującą się dramatyczną sytuacją powodziową w wielu regionach Polski, Polkomtel wyselekcjonował miejscowości najbardziej dotknięte skutkami żywiołu i umożliwił klientom zamieszkującym te tereny dalsze korzystanie z usług, pomimo upłynięcia terminu płatności faktury.