9419

Polski łącznik na antypodach

Jeśli pisze się o wynalazcy, to należy zapoznać się z podstawowymi pojęciami – wynalazek, patent na wynalazek.

„Jego patentami, za które dostał nagrodę Victorii, interesują się producenci farb, mebli, samochodów, materiałów budowlanych.”