Bez kategorii

proste zadanie z obliczania średniej po kole

Mamy funkcję:

f(t) = cos(w1*t + f0)^2, wartość średnia tej funkcji w pełnym cyklu wynosi 1/2;

znaczy w czasie jednego okresu: T1 = 2pi/w1;

Teraz robimy tylko taki prosty manewr:

g(t) = cos((w1 – w2)t + f0)^2;

czyli mamy podwójny obrót, z różnymi prędkościami: w1 i w2;

Jaka teraz będzie wartość średnia tej funkcji – i nadal w okresie T1?