14464

Przebiegunowanie Ziemi

Jak dokładnie wygląda to zjawisko. Wszędzie się mówi, iż jest to zamiana biegunów (z Pn. na Pd). Ale jak dokładnie zachodzi to zjawisko, jak te bieguny się zamieniają i co temu towarzyszy. Nie chodzi mi o koniec świata tylko tak z ludzkiej ciekawości chciałbym bardziej więcej o tym wiedzieć