Bez kategorii

PTC przegrała kasację 2 mln zł kary za słynną „zmianę regulaminu”

9. czerwca Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną PTC na karę 2 mln zł, nałożoną przez Prezesa UKE za naruszenie obowiązku informacyjnego w stosunku do użytkowników końcowych przez nie poinformowanie abonentów o prawie wypowiedzenia umowy zgodnie przy zmianie regulaminu.