4106

Spod Tatr na cały świat

Nie negując osiągnięcia, dwa komentarze:

Po pierwsze, jeszcze skuteczniej byłoby usunąć pacjentowi wszystkie węzły

chłonne drenujące płuca, nie tylko te ze śródpiersia, a po drugie, sądząc po

wypowiedzi – cytuję – „Węzły chłonne mają za zadanie odprowadzanie limfy. Gdy

wytniemy je w szyi, limfa będzie odpływała innymi drogami, bez uszczerbku dla

zdrowia. ” – to autor tej metody zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że węzły

chłonne to przede wszystkim miejsce reakcji odpornościowych, także tych

przeciwko nowotworom, więc ich bezkrytyczne usuwanie nie jest obojętne dla

zdrowia pacjenta. „Odprowadzanie limfy” jako zadanie węzłów chłonnych to

poglądy z XIX wieku! Ale, oczywiście, być może kilku dodatkowym chorym na raka

płuc takie podejście lecznicze pomoże…