22094

Do zwolenników SAMOdziejstwa !

Jakoś mi się poniżesze wersety mocno kojarzą z waszą ignorandzką postawą:

„1Tym-podsumowuje ta ich postawe:

„3 Jak cię zachęcałem do pozostania w Efezie, gdy się wybierałem do

Macedonii, tak samo czynię teraz, żebyś nakazał pewnym ludziom, by nie

głosili odmiennej nauki 4 ani nie zwracali uwagi na fałszywe opowieści

oraz na rodowody, które prowadzą donikąd, a które raczej powodują

powstawanie pytań wywołujących dociekania, zamiast sprzyjać udzielaniu

czegoś przez Boga w związku z wiarą. 5 Doprawdy, celem tego nakazu

jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia, i z nieobłudnej

wiary. 6 Odstąpiwszy od tych rzeczy, niektórzy zwrócili się ku czczej

gadaninie, 7 chcąc być nauczycielami prawa, lecz nie pojmując ani

tego, co mówią, ani tego, o czym stanowczo zapewniają.