Bez kategorii

Człowiek rodzi się..odnosi sukcesy ale zanim umrze

W najnowszym numerze NATURE – najważniejszego czasopisma naukowego, opublikowano artykuł pt.: Neuronal basis of age-related working memory decline. Jest on dostępny pod.:

www.nature.com/nature/journal/v476/n7359/full/nature10243.html

W największym skrócie, artykuł stwierdza iż znane są już neurofizjologiczne powody, iż ludzie starzejąc się – nawet jedynie w sposób naturalny ( a nie oz rozwinięciem się takiego lub innego zespołu otępiennego ) przejawiają „ wiele deficytów poznawczych takich jak roztargnienie, rozpraszanie się, brak elastyczności m myślenia i zaburzenia w wykonywaniu niektórych czynności. Okazuje się, że powodem są zmiany w neuronach kory przedczołowej (prefrontal cortex (PFC) i upośledzenie działania pamięci dynamicznej ( …”normaly” .. many PFC neurons hold information in working memory through excitatory networks that can maintain persistent neuronal firing in the absence of external stimulation ..).

Piszę jednak o tym tylko dlatego aby poruszyć ważny dla każdego człowieka problem egzystencjonalny. Otóż człowiek się rodzi, dorasta, kształci się, odnosi ( lub nie) sukcesy, a potem m. inn. z powodów wspomnianych w cytowanym artykule oraz z powodów społecznych ( zubożenie, przenoszenie go na emeryturę, postępująca izolacja.. w rodzinie ) rozpoczyna się rodzaj „kolapsu egzystencjonalnego” lub przynajmniej „zawężenia intensywności i obszaru przestrzeni życiowej”.

Ludzie, nie są przygotowani na nadejście tego okresu i rozpoczęcie się owego „zawężenia intensywności i obszaru przestrzeni życiowej”.

W związku z tym wpadają często w depresję, lub są sfrustrowania. Pesymistycznie oceniają swoje życie, swoje dokonania. Nie potrafią się wtedy cieszyć życiem.

Sądzę, że w interesie nas wszystkich powinny być wypracowywane sposoby na łagodzenia, przeciwdziałanie tym negatywnym odczuciom okresu starzenia się. Oczywiście można powiedzmy łykać Nootropil i preparaty witaminowe. Można wcześniej starać się o to aby emerytura była wysoka.. Mnie chodzi tutaj o zasięgnięcie opinii „szanownych dyskutantów” dotyczących działań .. o charakterze psychologiczno – społecznym. Chodzi mi o „porady, zalecenia”.. które sprawiały by aby .. [ mniemanie o sobie, ocena swojej przeszłości ] była dobra mimo iż z natury rzeczy dokonania ( zwłaszcza te intelektualne) były ważne np. 20 – 30 lat temu, natomiast teraz to są … niejako passe, mimo iż nawet posiadając znaczne pieniądze to wrobienie z nich użytku na starość .. nie przynosi satysfakcji bo ..

Problem poruszam bo piszę na ten temat artykuł.. i potrzebne mi są inspiracje : – ) ~Andrew Wader