16044

Dynamit w nogach

Aj, waj……”oba modele prawidłowo przewidziały startową prędkość skaczącej pchły (dla ciekawych – 1,35 m/s), tylko jeden prawidłowo określił przeciążenie, jakiemu poddawana jest pchła w locie – około 150 g”

„W locie pchełka porusza się po krzywej balistycznej i w pionie podlega przyśpieszeniu -g ,

w poziomie podleg ujemnemu opóźnieniu a związanym z oporem aerodynamicznym”

Przyśpieszenie 150 g obejmuje tylko czas i drogę od momentu startu do czasu oderwania się pchlich stópek od podłoża:)!!!!!!!!!!!!

Korektorzy gazeciani!!!!!!!!!!!!

WYBIERZCIE SIĘ DO POOOOORZĄDNEJ BUDY I NAUCZCIE SIĘ FIZYKI !!!!!!!!!!!!!!!