Bez kategorii

Kim był i jest projektant – w sensie ID

Nie wiem w końcu w co wierzy novey777… Jego teksty są tak obszerne iż można się pogubić..

Zdaje się, iż uznaje on .. Intelligent Design ale nie potrafi się zdecydować kto był projektantem ..

Przypominam więc o możliwości zaproponowanej przez Jamesa Gardner’a

(…intelligent life is the architect of the universe ..)

www.biocosm.org/

Ponieważ sam, osobiście wyciągnąłem przed laty podobne konkluzje…”z tego wszystkiego co wiem” ( hm .. próba uzgodnienia .. intuicjonizm..) więc powtórzę tu moje krótkie wyjaśnienie .. zapatrywań iż to nasi potomkowie będą …(w znacznej mierze) architektem … nowej wersji wszechświata.. czyli owym PROJEKTANTEM…

{Współcześnie żyjący ludzie i ich potomkowie są częścią nadrzędnego dla nas Tworu jakim jest przemieniający się, odwiecznie istniejący Wszechświat. Dokonanie kolejnej przemiany naszej, obserwowanej części Wszechświata wymaga świadomych, myślących istot, które zgromadzą niezbędną wiedzę i rozwiną technologie niezbędne dla próby odtworzenia następnej wersji Wszechświata (lub jego istotnej dla nas części). Istoty te nie utworzą nowej wersji Wszechświata „z niczego”, lecz będą działać na bazie istniejącej odwiecznie substancji materialnej (bądź jej zapisu kodowego – a potem czasoprzestrzeni i cząsteczek elementarnych materii) oraz wzorców ideowych (owych idei Platona – choćby takich jak istniejąca ponad czasem i przestrzenia niepodważalna prawda iż e i π + 1 = 0).

Innymi słowy żyjący współcześnie ludzie wraz z ich potomkami odegrają rolę Demiurga (demiurga w takim sensie jak określił to juz Platon). TWLNOS nie jest sprzeczna z koncepcjami religijnymi, gdyż ciąg nawracających w kolejnych cyklach istot myślących może być pojmowany jako „bóstwo”. Jeśli poszukiwać wśród wcześniejszych idei metafizycznych najbardziej zbliżonej koncepcji bóstwa to jest nią chyba propozycja Henri Bergsona, który mówił iż w danym, wszechświecie Bóg nie jest stale taki sam, lecz wzrasta i rozwija się wraz z nim}… ~ Andrew Wader