Bez kategorii

Brawo A.Wolszczan, brawo A. Niedzielski!

Grupa Penn State – Toruń Planet Search opublikowała kolejną pracę:

arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1110/1110.1641v2.pdf

opisującą odkryte przez siebie planety. Wiadomości w „Gazecie” są tu:

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,10540457,Polacy_odkryli_nowe_planety_poza_Ukladem_Slonecznym.html

a ciekawszy mym zdaniem opis tu:

www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/16906

Zawsze to miło, że rodacy, choć nie jestem w tym względzie szowinistą. I zawsze przyjemnie, że Aleksander Wolszczan nadal aktywny na tym polu i odnosi w tym sukcesy. Zwracam uwagę na to, że w artykule w Astrophysical Journal na pierwszym miejscu wśród autorów wymieniona jest doktorantka Sara Gettel, a nie jej profesor, mamy więc Gettel et al.