Bez kategorii

Warsztaty biologii ewolucyjnej.

Darwin złapany w pułapkę na myszy!

Warsztaty Darwina:Przerobić helikazę na podjednostkę F_1, domenę

syntetyzującą ATP -hipoteza modułów kontra biologiczna rzeczywistość

[Nieredukowalna złożoność pod względem funkcji-Wyjaśnienie

prawidłowego zrozumienia koncepcji nieredukowalnej złożoności!].

Neodarwiniści często krytukują nieredukowalną złożoność. Jednak ta ich krytyka

tej koncepcji opiera się tak naprawdę na krytykowaniu własnej koncepcji

„nieredukowalnej złożoności”. Michael Behe tyle razy tłumaczył na czym opiera

się ta naukowa koncepcja, która spełnia kryterium falsyfikacji teorii ewolucji,

którą podal sam Karol Darwin. Jednak neomitomani jak mantry powtarzają

swoje wymysły. Atykuł mój w sposób jasny pokazuje, że nie dyskutują oni

z koncepcją nieredukowalnej złożoności, tylko z ‚diabłem’ w swojej glowie:).

Warsztaty Darwina:

skroc.pl/d79e

skroc.pl/9f5c

26647

Propaganda wielkiego kłamstwa i błędy logiczne.

(Na ten przykład) Przemol dostał informację o 9 elementach pompy do produkcji ATP (podwójnego

silnika i zarazem agregatu), które tworzą elementy silnika; obcene u

zaawansowanych technicznie silników,wytworów ludzkich. Przyznał, że takie

elementy zywej komórki mają cechy zaawansowanego i zaprojektowanego

urządzenia. Przyznał też, że nikt nie twierdzi, że tak nie jest. Jednak domaga

się ode mnie „wszystkich cech pokazujących, że ta pompa ma cechy

zaprojektowania”. Nie wiem, jakie mam mu podać te „wszystkie cechy” poza tymi

9 elementami poskładanymi w pompę do produkcji ATP, czyli silnik. On też nie

wiem, a mimo to domaga się ich wymienienia i zamyka uszy na moje zdanie na ten

temat. Wiec czy ta pompa ma jeszcze jakieś niewidzialne cechy z innego

wymiaru, czy Przemol ma kłopoty z logiką,a może jeszcze gorzej ?

Jacek jest świadom, że mój post pokazuje ogranicznia nauki, co do

badań nad możliwością/niemożliwością nauki, która usiłuje uzasadnić możliwość

SAMOdziejnego pochodzenia życia, a mimo to zarzuca mi to, że jestem powodowany

ideologicznie.


Czy dostrzegamy niekonsekwencje logiczne w tych wypowiedziach ? Czy można mieć

wszystko, to znaczy zarazem odnosić się do podsumowania badań naukowych przez

moją osobę, a następnie zarzucać komuś ,że jego wnioski są oparte na

przeslankach ideologicznych ? Ludzie nie pozwolcie gwałcic swojej logiki i

uwłaczać swojej godności osobistej !


Czy dostrzegamy wewnętrzną sprzeczność opinii produkowanych przez nich

dopasowując je do danej sytuacji? Czy na takich nieracjonalnych,

pozametodologicznych i pozaempirycznych, a co najgorsze poza logicznych

wnioskach oprzecie swoje przekonania ?


Zadna budowla się nie ostoi, jężeli nie ma mocnych fundamentow. Ichna

argumentacja nie ma zadnych podstaw i w dodatku ucieka się do socjotechniki !


NEOmitomani identycznie postępowali z tezami Beheego. Nieutrudzenie usiłowali

je sfalsyfikować przez próby tworzenia NAUKOWYCH modeli ewolucji układów

nieredukowalnie złożonych (nawet na publicznych debatach spotykali się z tym

„zwolennikiem mitu płaskiej ziemi” i jakoś się tego nie wtydzili;-)), a jak

nic z tego nie wyszło to stwierdzili, że koncepcja ta jest „NIEFALSYFIKOWALNA”

,więc nienaukowa (hi,hi)…Oczywiście przypięli tej koncepcji odpowiednią

etykietkę i przyjmując odpowiednią formę tej wypowiedzi: „koncepcja ID jest

nienaukowa, bo niefalsyfikowalna”.


NEOmitomani zdawali sobie sprawę, że koncepcja nieredukowalnej złożoności jest

naukowa, bo potwierdzona empirycznie (tym bardziej, że empirycznie i

teoretycznie nie mogli jej podważyć!) na dzień dzisiejszy, a mimo to udało im

się wmówić ludziom, że koncepcja ID nie jest oparta na przsłankach naukowych

,choć przecież koncepcja nieredukowalnej złożoności jest oparta na takich

właśnie przesłankach-a koncepcja ID na niej ! Więc ABY PODWAZYĆ KONCEPCJĘ ID NALEŻY PODWAŻYĆ NIEREDUKOWALNĄ ZłOŻONOSĆ UKŁADÓW BIOCHEMICZNYCH. Czyli na gruncie NAUKI można jedynie analizować i badać PROJEKT a nie PROJEKTANA. Inne zarzuty są pozanaukowe i pozamerytoryczne, a jedynie czego dowoddzą to przyznania się do tego, iż proponowane NAUKOWO mechanizmy ewolucji nie wyjaśniają, jak powstały uklady biologiczne z niewątpliwymi cechami ID.

„Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak niekompletne systemy zyskują przewagę selekcyjną (…)” Bruce Weber(biochemik przeciwnik Teorii Inteligentnego Projektu).

bioslawek.wordpress.com/

‚Gravity game’-Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś twierdzi, że jakaś

teoria powinna być udowadniana tak długo, aż będzie cieszyć się powszechnym

uznaniem.

Tak samo jest w przypadku genezy życia. Koncepcja ABIOgenezy (to znaczy

SAMOdziejstwa) jest oparta na żadnych dowodach naukowych, natomiast znane

eksperymenty nie tylko, ze jej nie potwierdzają, ale wręcz jej przeczą. W

dodatku osiagnięto maksimum pomysłow stosowanych w tej dziedzinie (co

wykazałem swoim postem). Mimo to SAMOdziejcy po takiej krytycznej alalizie

swoich poronionych pomysłów (po przyznaniu się do bhezsilności) zarzucają nam

to ,że jesteśmy „powodowani ideologicznie”

‚Appeal to utility’-Ten błąd logiczny powstaje wówczas, gdy ktoś próbuje

obalić czyjąś tezę jedynie za pomocą twierdzenia, że zwolennik tej tezy broni

jej tylko i wyłącznie z powodów osobistych lub emocjonalnych.

I tak za pomocą przeinaczeń i gierek słownych załozyli naukowej prawdzie kajdany !

http://p.alejka.pl/i2/p_new/15/50/kajdany-super-wielkie_0_b.jpg

‚Raising the bar’-Błąd ten robi się zawsze, gdy się żąda od swego oponenta

coraz mocniejszych dowodów na coś, podnosząc wciąż poprzeczkę i wymagania

argumentacyjne, mimo że oponent wciąż dostarcza mu dowodów, których on

wcześniej żądał. Wybieg ten jest czystą socjotechniką i ma zniechęcić oponenta

od uzasadniania swego stanowiska, ponieważ nikt nie jest w stanie dostarczać

dowodów na coś w nieskończoność. Ateiści i racjonaliści bardzo często

popełniają ten błąd logiczny w dyskusjach, gdy wciąż wymyślają jakieś

preteksty w stosunku do argumentacji oponenta, chociaż wcześniej dostarczył on

już dowodu, jakiego od niego żądano. Jeśli kiedykolwiek natrafisz na sytuację,

w której sceptyk otrzyma od ciebie argument, jakiego oczekiwał, a mimo to nie

uzna go za wystarczający i będzie wymyślał coraz bardziej rygorystyczne

warunki dla „być albo nie być” tego argumentu, zastopuj i zwróć mu uwagę na

to, że popełnia on błąd logiczny raising the bar. Możesz wtedy wycofać się z

dyskusji, bez narażenia się na zarzut nieuzasadnienia swego stanowiska,

ponieważ twój oponent popełnił w swej argumentacji błąd logiczny.

Bez kategorii

Plebicyt ‚anty-desygnatowy’-synteza ATP

Plebicyt ‚anty-desygnatowy’-synteza ATP.

Czyli jak opisać silnik w sposób niesilnikowy? Nie budzących nieodpartych skojarzeń z zaawansowanym technicznie inteligetnym projektem ?

www.biotechnolog.pl/molekula-6.htm

„Syntaza ATP jest jednym z CUDÓW molekularnego świata. Syntaza ATP to enzym, MOLEKULARNY SILNIK , pompa jonowa i jeszcze jeden molekulary silnik, wszystko złączone razem w jedną ZADZIWIAJĄCĄ MASZYNĘ. Odgrywa niezastąpioną rolę w naszych komórkach, tworząc większość z ATP używanego do zasilania procesów komórkowych. Mechanizm w jaki wykonuje te zadania jest PRAWDZIWĄ NIESPODZIANKĄ niespodzianką.W syntezie ATP biorą udział dwa ROTUJĄCE SILNIKI (motory), każdy zasilany innym PALIWEM. Ten znajdujący się u góry, nazywany F0, to MOTOR ELEKTRYCZNY . Jest zatopiony w błonie komórkowej (pokazanej tutaj schematycznie jako szary pas) i zasilany przez strumień jonów wodorowych wpoprzek błony. KOŁOWY ROTOR jest obracany kiedy protony przepływają przez motor. Ten rotor jest połączony z drugim motorem, zasilanym przez ATP, określanym jako F1. Motor F1 jest chemicznym silnikiem zasilanym przez ATP. Dwa silniki są połączone przez statecznik (ang. STATOR), znajdujący sie po prawej, tak że kiedy obraca się część F0, robi to także F1.


Więc dlaczego dwa silniki są ze sobą połączone? Sztuczka polega na tym, że jeden silnik może zmusić drugi do obrotu i w ten sposób zmienić go w generator. To właśnie dzieje się w naszych komórkach: silnik F0 wykorzystuje siłę gradientu protonów by zmusić silnik F1 do wytwarzania ATP. W naszych komórkach pożywienie jest rozkładane i wykorzystywane do pompowania jonów wodorowych wpoprzek błony mitochondrialnej. Część F0 syntazay ATP pozwala tym jonom przepływać z powrotem, obracając rotor. Obracający się ROTOR uruchamia OŚ [WAŁ] (ang. Axle) i silnik F1 staje się generatorem, tworząc ATP podczas obrotów.

Lista części

DUŻE SKOMPLIKOWANE MOLEKULARNE MASZYNY, jak syntaza ATP, stanowią poważny problem dla biologów strukturalnych, dlatego ich struktury są często wyznaczane w częściach(…)”

Dla zwycięzcy nagroda imienia Michaela Beheego. Dodatkowe bonusy za wyjaśnienie genezy ewolucyjnej TEJ SKOMPLIKOWANEJ MASZYNY MOLEKULARNEJ.

http://www.biotechnolog.pl/molekula/img/syntaza-atp.gif

http://www.biotechnolog.pl/molekula/img/syntaza-atp-2.gif

http://www.biotechnolog.pl/molekula/img/syntaza-atp-3.gif

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/ATPsyn.gif/250px-ATPsyn.gif

Definicja silnika (DESYGNATU pompy do produkcji ATP):

pl.wikipedia.org/wiki/Silnik

„W zdecydowanej większości urządzeń energia mechaniczna wytwarzana przez silnik odbierana jest od obracającego się wału silnika i jest wykorzystywana w postaci pracy mechanicznej lub zamieniana na energię elektryczną.”

DESYGNAT:


pl.wikipedia.org/wiki/Desygnat

„Desygnat – każdy konkretny obiekt pasujący do nazwy, lub ściślej – każda rzecz oznaczana przez dany wyraz, pojęcie lub znak. Na przykład desygnatem słowa „pies” jest obiekt o którym można zgodnie z prawdą powiedzieć, że jest psem[A SILNIK SILNIKIEM].”

Takie silniki są już obecne u najprostszych bakterii. Nie dziwią więc słowa Richarda Dawkinsa:

www.sfinia.fora.pl/genesis,36/definicja-projektu-richarda-dawkinsa-ostateczny-boeing-747,5622.html

Definicja projektu Richarda Dawkinsa ‚OSTATECZNY BOEING 747’

„Ślepy zegarmistrz” (Rozdział 6 „POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA” ,na str.: 110) Richard Dawkins napisał:

” „Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa – aparat replikacji DNA i syntezy białek – ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia. Widzieliśmy już, jak niesłychanie

spektakularne jest jej działanie jako urządzenia precyzyjnie przechowującego informację.(….) „

Przyjrzyjmy sie z uwagą temu co napisał powyżej Richard Dawkins : „Bez /*wątpienia*\ współczesna maszyneria komórkowa – aparat replikacji DNA i syntezy białek – ma /*wszystkie cechy*\ /*wysoce zaawansowanego*\, /*specjalnie zaprojektowanego urządzenia*\.”.

Czy rozumiemy okreslenia :

„BEZ WĄTPIENIA” (<->) „WSZELKIE CECHY” (<->) ” SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE WYSOCE ZAAWANSOWANE URZĄDZENIE” (np. liczydło kontra komputer)”?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Biface_(France).jpg/220px-Biface_(France).jpg

http://www.matematyka.wroc.pl/files/u12/liczydlo3.jpg

http://static.edusklep.pl/plik/zdjecie/2/1/5/2/3/215239_6.jpg

http://www.life.illinois.edu/crofts/bioph354/flag_motor_ani.gif

Wić bakteryjna.

Bez kategorii

Czy tautologią mozna podważac analogię?

Z pl.sci.biologia:

Pszemol <Pszemol@PolBox.com> napisał(a):

> > Już Cię naprowadzam.

> >

> > Jeśli twierdzisz, że Burek jest psem a nie kotem to wymagam od Ciebie abyś

> > uzasadnił mi na jakiej podstawie twierdzisz, że Burek jest psem. Nie pytam

> > Cię

> > o to abyś mi wymienił części z których Burek jest zbudowany tylko o

> > podanie

> > listy cech jakie musi wypełnić obiekt aby być nazwanym psem i odróżnienie

> > go od kota.

> >

> > KK:

> >

> > Mówisz i masz:

> >

> > pl.wikipedia.org/wiki/Desygnat

> >

> > DEFINICJA: (określenie) – wypowiedź o określonym kształcie, w której

> > informuje

> > się o znaczeniu danego wyrażenia językowego drogą wskazania innego

> > wyrażenia

> > przynależącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.

> >

> > DESYGNAT: każdy konkretny obiekt pasujący do nazwy, lub ściślej –

> > każda rzecz

> > oznaczana przez dany wyraz, pojęcie lub znak. Na przykład desygnatem słowa

> > „pies” jest obiekt o którym można zgodnie z prawdą powiedzieć, że jest

> > psem.

> >

> > A DESYGNATEM KAZDEGO SILNIKA JEST SILNIK (urządzeniee mające wszystkie

> > cechy

> > uerzadzenia zaawansiowanego technicznie i inteligetnie zaprojektowanego).

> > Np.

> > co juz wielokrotnie wykazalem i z czym sie poniekad zgodziles–pompa

> > jonowa do

> > produkcji ATP. A więc króg się zamyka.

>

> A masło jest maślane…

To jest nielogiczny argument ze złej analogii. Stwierdzeniem TAUTOLOGICZNYM

usiłujesz podważać odwolanie się do ANALOGII czyli–usiłujesz podważać

powszecnie przyjete logiczne definiowanie na podstawie odwoływania się do

DESYGNATOW. Innymi słowy usiłujesz podważac fakt iż SILNIKI są SILNIKAMI.

USIłUJESZ PODWAZAC FAKT IZ POMPA JONOWA ATPazy JEST ZGODNA Z DEFINICJA

OBROTOWEGO SILNIKA ,KToRY POPRZEZ WAł NAPeDZA KONKRETNE URZADZENIE.

pl.wikipedia.org/wiki/Silnik

„W zdecydowanej większości urządzeń energia mechaniczna wytwarzana przez

silnik odbierana jest od obracającego się wału silnika i jest wykorzystywana w

postaci pracy mechanicznej lub zamieniana na energię elektryczną. W silnikach

takich jak np. silnik rakietowy lub silnik liniowy efektem działania silnika

jest energia ruchu postępowego.”

A wiec pytania pozostaja w mocy:

1)Dlaczego urzadzenia molekularne majace cechy zaawansowanego projektu nie dowodzą inteligetnego projektu (SAM STWIERDZILES ,ZE NIKT NIE PRZECZY IZ TAKIE URZADZENIA MAJA CECHY ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE OBIEKTOW INTELIGETNIE ZAPROJEKTOWANYCH).

2)Jakie dodatkowe cechy pompy jonowej ATPazy ,oprócz tych ,które świadczą iż jest ona analogiem silnika rotacyjnego ,który poprzez wal napedza jakieś urzadzenie (a wiec inteligetnie zaprojektowanego urzadzenia zaawansowanego) trzeba by wymienić ,aby uzyskać „KOMPLENTA LICZBE CECH POTRZEBNA DO UZNANIA TEJ STRUKTURY ZA INTELIGETNIE ZAPROJEKTOWANE URZADZENIE MOLEKULARNE”?

Na tym „maśle maślanym” oparłeś reszę wywodu ,więc wystarczyło (jak powyżej)

w banalny sposób podważyć kolejny ALO-GIZM ,który wyprodukowaleś.

pozdrawiam.

Bez kategorii

Zywa komórka–gdzie jest prosty początek?

Podstawowe składowe najprostszych zywych komórek maja wiele znamion odzwierciedlajace ludzkie wytwory techniczne (to człowiek jest raczej ‚plagiatorem’). W zywych komórkach mozna znależć: dzwignie, koła, urzadzenia motoryczne (jak receptory, które działaja jak bramki) czy enzymy wchodzące w skład kompleksu replikacyjnego (tutaj mamy do czynienia z dzwigniami i kolami, zawiasami–i to niewsółmiernie bardziej tworami skomplikowanymi miz te , które wymyślił człowiek. ). Nawet silniczek jest juz obecny w najprostszej komórce. Nie tak złozony jak ten lokomocyjny u e.coli , ale też nieredukowalnie złozony.

(Szykuje dłuższy tekst na ten temat , gromadzę materiały i czytam czołowe opracowania na ten temat. Pan Rutus mnie natchnął, kiedy np. „zasugerował” , że wić bakreryjna mogła wyewoluować z prostszego aparatu sekrecyjnego [podobnego jak ten poniżej na fotkach–czyli z czegoś ,co i tak jest nieredukowalnie złozone, a już występuje w najprostrszych organizmach.]).

Syntaza ATP

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/ATPsynthase_labelled.png/250px-ATPsynthase_labelled.png

http://www.victorchang.edu.au/userdata/image/ABDFCL_EG_C.gif

http://www.atpsynthase.info/images/snap-ro_Layer-17-over.gif

Owiele bardziej skomplikowana Wic bakteryja dla porownania:

http://www.ianjuby.org/images/flagella.gif

http://www.ianjuby.org/images/cutmotor.jpg

http://www.uncommondescent.com/wp-content/uploads/2010/12/flagellum2.jpg

http://www.uncommondescent.com/wp-content/uploads/2010/12/flagellum-300x180.jpg

Sam element napędowy witki jest bardzo skomplikowany:

http://www.uncommondescent.com/wp-content/uploads/2010/12/flagellarassembly-300x225.jpg

A żeby nie być gołosłownym ,to zaprezetuję „hipotezę” ,która postuluje ewolucyną genezę rotacyjnego kompleksu do sytnezy ATP. Mozna tą bajeczke przyrównać do twierdzenia : podzespoły (moduły) tego kompleksu powstały z wczesniejszych modułow ,ktore pełniły inną funckje i same były nieredukowalnie złozone.. Najbardziej zapawne jest w tym oswiadczeniu twierdzenie , ze odnosnie „modułu Fo to napedzajacy go przepływ elektronów jest bardzo podobny do modułu napedzajacego wić bakterujną”. Tak tylko ,co to wyjasnia ? Nic. Po pierwesze dlatego ,ze ‚analogiczny moduł lokomocyjny’ u bakterii jest o wiele bardziej skomplikowany, po drugie przecież ten ‚analogiczny moduł’ u e.coli ,wchodzacy w skład wici, miał przecięz powstać z prostszego modułu (takiego ,jaki występuje w kompleksach białkowych służacych do syntezy ATP[‚Fo’]). Dobrze więc , ze autorzy wspomnieli tylko o ‚podobieństwach’ w napędzie jonowym. No najwazniejsze pytanie. Jaką funkcję mógł pełnić sam moduł ‚Fo’ zanim połaczył się z resztą kompleksu do syntezy ATP ? On i dzisiaj sam moze się kręcic w kółko ,ale w jakim celu taki niekopletny uklad mógł wyewoluować , jaką dawać przewagę selekcyjną ,zeby dobór naturalny mógł wogóle tolerować tak kosztowną energetycznie (i bezuzyteczną) cechę ? No i w koncu–w jaki sposób moduł ‚Fo’ mógł wyewoluować skoro sam sklada się z kilku zintegrowanych elementów, które w ewolucji musiały pojawiać się stopniowo w historii ‚ewolucji tej struktury’ ?

pl.wikipedia.org/wiki/Syntaza_ATP#Ewolucja

Uważa się, że ewolucja syntazy ATP zachodziła modułowo. Obie domeny wraz ze swoimi wartościowościami połączyły się zyskując nową funkcję. Domena F1 wykazuje znaczne podobieństwo do heksamerycznej helikazy DNA, a domena Fo jest podobna do kompleksów tworzących motor molekularny napędzający wici komórek.

Heksamer α3β3 tworzący domenę F1 podobnie jak helikaza DNA składa się z obracającego się pierścienia z otworem po środku. U obu enzymów obroty pierścienia umożliwiają pełnienie funkcji. Helikaza DNA porusza się po helisie DNA przy jednoczesnej hydrolizie nukleotydów. Domena F1 wykorzystuje zmiany konformacyjne podczas obrotu podjednostki γ do przeprowadzenia reakcji enzymatycznej.

Jony H+ przepływające przez domenę Fo w bardzo podobny sposób jak przy napędzaniu motoru molekularnego poruszającego wicią. Ich wspólną cechą jest pierścień składający się z wielu alfa-helikalnych białek, które obracają się w stosunku do innych białek zużywając jednocześnie gradient protonowy jako źródło energii. Jest to jednakże dość wątły związek, ogólna struktura motorów molekularnych jest zdecydowanie większa, zawierają 30 polipeptydów, w porównaniu do 10, 11, lub 14 znanych polipeptydów domeny ‚Fo’.

Modułowa teoria pochodzenia syntazy ATP sugeruje, że dwie domeny o niezależnych funkcjach, helikaza DNA posiadająca właściwości ATPazy i motor molekularny napędzany siłą protonomotoryczną, mogły się połączyć i doprowadzić do odwrócenia właściwości ATPazy powstałej z helikazy DNA. Dalszy rozwój prowadziłby do powstania kompleksy syntazy ATP znanej dzisiaj. Alternatywnie kompleks helikazy DNA i motoru molekularnego mógł wykazywać początkowo aktywność ATPazy, która przenosiła jony H+ zużywając ATP. Dalsza ewolucja kompleksy mogłaby doprowadzić do odwrócenia przeprowadzanej reakcji i powstania funkcji spełnianej przez syntazę ATP.

Koncepcja ewolucji modułu F 1 od struktury podobnej do helikazy DNA

też jest z resztą zwykłą bajeczką:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Syntaza_ATP.svg/250px-Syntaza_ATP.svg.png

Coś takiego (‚moduł F1’ z kompleksu suntetyzującego ATP):

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/ATPsyn.gif/250px-ATPsyn.gif

Musiałoby wyewoluować z czegoś takiego ,jak helikaza DNA, która pełni

inna funkcję i zawiera (poza podobieństwami) duzo róznic strukturalnych i

biochemicznych w porównaniu z ‚modułem F 1.

http://cbm.msoe.edu/includes/images/2002SMART/dnahelicase.jpg

Innymi słowy-1 enzym (Moduł F 1) jest przystosowany do syntezy ATP w takim kompleksie, w jakim

uczestniczy w tym procesie.

2 enzym( Helikaza DNA) jest przystosowany do rozplatania DNA podczas jego replikacji i napraw. Mimo podobieństwo isnieje pomiedzy tymi enzywami tyle roznic ,co do biochemi i struktury domen, jak i konformacji ,ze nie sposob szukać tutaj wyjasnia w homologii (czy chocby analogii).

http://www.celldiv.com/content/figures/1747-1028-1-18-1.gif

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50316_293128768855_3847396_n.jpg