Bez kategorii

Wyniki Grupy TP w 3Q2011

W III kwartale 2011 Grupa TP zanotowała przychody na poziomie 3,679 mld zł (spadek o 3,8% w porównaniu do III kwartału zeszłego roku) i 376 mln zł zysku netto (wzrost o 9,7% rok do roku). Na wynik netto pozytywnie wpłynęła sprzedaż Emitela (zysk brutto wyniósł 1,2 mld zł), a negatywnie zawiązanie rezerwy na poczet kary nałożonej przez Komisję Europejską w wysokości 458 mln zł.

Bez kategorii

Wyniki Grupy TP w 2Q2011

W II kwartale Grupa TP zanotowała przychody na poziomie 3,790 mld zł (spadek 4,9% w porównaniu do II kwartału zeszłego roku) i 995 mln zł zysku netto (wzrost o 206,2%). Na wynik netto pozytywnie wpłynęła sprzedaż Emitela (zysk brutto wyniósł 1,2 mld zł), a negatywnie zawiązanie rezerwy na poczet kary nałożonej przez Komisję Europejską w wysokości 458 mln zł.

Bez kategorii

TP o karze nałożonej przez Komisję Europejską

Telekomunikacja Polska przesłała nam oficjalne stanowisko dotyczące nałożenia przez Komisję Europejską kary 127 mln euro za nadużywanie pozycji dominującej na rynku szerokopasmowego Internetu. Decyzja KE jest dla TP zaskakująca, bo sprawa dotyczy nieprawidłowości dobrowolnie usuniętych przez TP niezwłocznie po ich wykryciu, czyli najdalej w 2009 roku.