Bez kategorii

Roaming Play w sieci Orange – oficjalnie

P4 i Centertel podpisali aneks do umowy o roamingu krajowym, który znacznie zwiększa wielkość ruchu wykonywanego przez klientów Play, jaka będzie obsługiwana przez sieć Centertelu. W ciągu najbliższych kilku tygodni klienci Play zyskają dostęp do sieci Orange w przypadku braku zasięgu sieci własnej, szczególnie na terenach słabiej zaludnionych.