Bez kategorii

Ad.:”Komputer uczy się myśleć”

W związku z ukazaniem się w Gazecie Wyborczej artykułu pt.:

„Komputer uczy się myśleć”

wyborcza.pl/56,75476,10892492,Komputer_uczy_sie_myslec,,10.html

chyba byłoby celowe aby powtórzyć główne konkluzje z dyskusji toczonej w niniejszym „Forum” na temat A.I. i świadomości ..

Ja umieściłem pod tym artykułem komentarz o treści.:

[ ” ..Gwoli ścisłości należałoby poinformować czytelników, że wiele osób które „rozmawiało” z Cleverbotem odnoszą wrażenie iż działa on na takiej samej zasadzie jak pierwszy tego typu program z lat 60 – tych o nazwie ELISA. Jest to tylko sztuczka polegająca na znajdowaniu „frazy” – która pełni rolę odpowiedzi, takiej która „pasuje” do słów kluczowych w „pytaniu”. Ten komputer archiwizuje reakcje i prowadzi ranking trafień, ale to nie ma nic wspólnego z uczeniem się myślenia. ~ Andrew Wader ]

Bez kategorii

Jak przewidzieć co właśnie Grecy teraz spowodują?

Współczesne wydarzenia stwarzają nadal nowe wyzwania wobec naszej wydolności intelektualnej w zakresie rozumienia świata. Najnowsze takie wydarzenie – to zapowiedź przeprowadzenia w Grecji referendum na temat tego – czy Grecy godzą się na dalsze zaciskanie pasa.. .

Wbrew uspokajającym wypowiedziom w TV .. opinie analityków, ekonomistów są minorowe. Patrz choćby pod .:

gielda.onet.pl/nyt-fala-uderzeniowa-z-grecji-moze-zalamac-gospoda,18489,4895627,1,news-detal

edition.cnn.com/2011/11/01/world/europe/greece-debt-referendum/index.html?hpt=hp_t1

money.cnn.com/2011/11/01/markets/world_markets/index.htm?hpt=hp_t1

Tym razem „zabawa intelektualna” wymaga trafności przewidywania… Pomocne byłoby dla nas abyśmy umieli przewidzieć ..

1. Czy brak zgody Greków spowoduje efekt domina.. który doprowadzi do krachu waluty

EURO ?

2. Czy po krachu waluty euro .. nastąpi rozpad UE ?

Tym razem nie chodzi więc o to aby zrozumieć .. lecz raczej o to aby „obstawiać” w/w opcje ..

Wydaje się, iż nagle w Europie wydarzenia potoczą się bardzo szybko … Hm .. Rostowski .. przewidywał .. w takich okolicznościach .. za kilka lat wojnę ..

Oczywiście ekonomiści Polscy ( rząd Polski ) – prócz zajmowania się tzw. „prezydencją” powinien przygotować wielowariantowe działania.. „narodowe” .. na wypadek zaistnienia w/w możliwych „nieszczęść” ..

A nuż nasze, „amatorskie” .. przewidywania i rady .. okażą się pomocne jeśli nie dla ministra finansów to dla nas samych … ~ Andrew Wader

Bez kategorii

„Nasi wnukowie będą bogami”-twierdzi Michio Kaku

W związku z zapowiedzią wydrukowania w dniu jutrzejszym w „Magazynie Świątecznym” –Gazety Wyborczej wywiadu ze Michio Kaku (znanym fizykiem i popularyzatorem nowatorskich koncepcji naukowych) – pt.: „Nasi wnukowie będą bogami” – dokonuję próby otwarcia już dzisiaj dyskusji na temat takiej wizji. Po raz kolejny namawiam do zapoznania się z …hm .. powiedzmy … tzw. „silną wersją” teorii o znaczeniu i sensie istnienia ludzi, tzn. zachęcam do zaglądnięcia pod www.biocosm.org/

Ów James Gardner jest cytowany w haśle pt.: Antropic Principle w Wikipedii dostępnym pod.: en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle ~ Andrew Wader

26337

Ostre potępienie relatywizmu – dylemat dla etyki

Wystąpienie Benedykta XIV ( streszczenie dostępne pod .:

wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Mocne-slowa-papieza-uwazaja-sie-za-bogow,wid,13700274,wiadomosc.html?ticaid=1cdea ) dotyczy kolejnego trudnego problemu intelektualnego z pogranicza nauk humanistycznych i spolecznych.

Zchodzi bowiem dylemat.. { w jaki sposób – na naszej planecie – powinny być uzasadnione zasady etyczne , dla różnych grup ludzkich } Wydawało by się, że dociekania filozofów z zakresu etyki to określają. Benedykt XIV sądzi jednak, że tylko jedno żródło wypowiedzi na ten temat powinno być brane pod uwagę .. Czy Benedykt XIX ma rację od strony logicznej, psychologicznej, społecznej, kognitywistycznej ? . Po co filozofowie zajmujący się teoriami etycznymi, wysilali się na przestrzeni wieków? ~ Andrew Wader

Bez kategorii

Utoya – trudne zagadnienie psychiatryczne i socjol

Jak się okazuje, aby żyć we współczesnym świecie, aby rozumieć co się dzieje, coraz bardziej trzeba być niemal, że naukowcem i to wyspecjalizowanym w zakresie takich dziedzin wiedzy jak psychiatria, psychologia, socjologia i ekonomia.

Zachodzi pytanie, na jakie zaburzenie psychiczne cierpi 32-letni Norweg Anders Behring Breivik .. [ Można prześledzić klasyfikację np. pod.: pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_psychiczne ]

Są jednak trudniejsze pytania, np. na ile osoba zwichrowana potrafi utworzyć grupę osób podatnych na jej zwariowane idee?

Czy po takim wydarzeniu zaistnieją w takim ugrzecznionym społeczeństwie zmiany?

Czy to jest unikalny wypadek, czy też raczej początek zdecydowanych działań grup skrajnie prawicowych? Czy współcześnie – na skali globalnej narasta ilość niezrównoważonych osób skłonnych dokonać takich spektakularnych wyczynów, które są aktami „nowego rodzaju terroryzmu” ?

Czy należy wiązać ugrzecznioną (jak do tej pory) mentalność Norwegów z ich przeszłymi cechami charakterologicznymi ( kolaboracja z Hitlerem w trakcie II wojny światowej, realizowanie różnych programów eugenicznych, itp… )

Czy moda na kryminały skandynawskie ( Larson, Millenium, itp. ) ma związek z fascynacją pokrętnymi typami osobowości. ~ Andrew Wader

Bez kategorii

Dlaczego nasila się purytanizm ..

Uważam że do dziedziny „nauka” zaliczają się także psychologia, socjologia, psychologia społeczna. Przedstawiam więc problem przedstawiony w bieżącym numerze „Forum”. Przytaczam w P. S. fragmenty artykułu – Javier Marias – wydrukowanego początkowo w El Pais i przedstawionego w Tygodniku „Forum ”, z dnia 16. 05.2011

Otóż jest rzeczywistym, aktualnym problemem społecznym dlaczego słowo liberalny stało się terminem pejoratywnym i dlaczego na całym świecie narasta purytanizm …

Osobiście sądzę iż wynika to z zmieniających się oddziaływań geofizycznych … Dołek między 23 a 24 – tym cyklem aktywności słonecznej był wyjątkowo długi …

Może na to wpływać także słabnące pole magnetyczne planety ..

www.solen.info/solar/solcycle.html ~ Andrew Wader

P.S.

[ „ … Złodzieje sensu – Jak najskuteczniej wypaczyć znaczenie słowa? Zawładnąć nim i go nadużywać. – Robiły tak wszystkie dyktatury.

„ Jak, waszym zdaniem, brzmi dziś przymiotnik „demokratyczny” na terytorium, które przez kilkadziesiąt lat nosiło nazwę Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a było państwem totalitarnym zdominowanym przez tajną policję Stasi? Nie trzeba nawet dyktatury, aby skazić jakieś słowo.

Obserwowaliśmy to także w Hiszpanii na przykładzie szlachetnego rzymiotnika „liberalny” . Najbardziej zaciekła prawica zagarnęła to słowo i nadała mu pogardliwy wydźwięk. Doszło do czegoś gorszego niż zwykłe wypaczenie. Wypaczono tak- że samo pojęcie i koncepcję bycia liberalnym, tak że dziś już prawie nikt, ani z prawicy, ani z lewicy, nie chce, by tak go określano. Dzieje się tak nie tylko w Hiszpanii, ale na całym świecie.

Być liberalnym w społecznym, najpowszechniejszym znaczeniu tego słowa oznaczało między innymi niewtrącanie się w życie i obyczaje innych ludzi; oddzielenie umiejętności i talentu człowieka od jego moralności, osobistych wad, przekonań i wierzeń religijnych, rozdzielenie jego dokonań i zachowania w sferze prywatnej. Ten podział został przyjęty przez większość społeczeństwa. Jedynie dogmatycy i skrajni fanatycy nie potrafili dostrzec różnicy.

Moja babcia Lola, urocza, bardzo życzliwa i łagodna kobieta, była tak gorliwą katoliczką, że nie oglądała filmów Charliego Chaplina, „bo był kilkakrotnie rozwiedziony”….

Dziś ten rodzaj ślepej nietolerancji powraca i może się odnosić dosłownie do każdego. Nie tylko do polityków, których życie seksualne zaczęło być sprawą publiczną w krajach anglosaskich, a teraz już praktycznie wszędzie może być powodem odwołania kogoś ze stanowiska, niezależnie od tego, czy sprawuje je dobrze, czy źle, ale także wobec intelektualistów, aktorów, projektantów mody, tancerzy, piosenkarzy. ….

Jednak my zmierzamy w kierunku społeczeństwa fanatycznego, purytańskiego i represyjnego, niczym w czasach największego rozkwitu inkwizycji. Tyle że dziś wachlarz działań, za które możemy zostać potępieni, jest tak szeroki, że wkrótce wszyscy będziemy sparaliżowani ze strachu…” ]

Bez kategorii

Wiedza dla rządu RP -skoro- Libia i prezydencja UE

Wydarzenie w Libii zaskoczyły rząd RP (i inne organy władzy państwa), który przygotowywał się do prezydencji w UE, zakładając, że będzie mógł lansować tzw. „partnerstwo wschodnie”, zajmować się polityką rolną i próbą dołączenia do grupy państw UE tzw. „pierwszej prędkości”.

A tu nagle zaistniała wojna na południu Europy. Obywatele UE nie zdają sobie jeszcze sprawy, że ich kraje (cała UE) jest teraz w stanie wojny.

Zachodzi pilna potrzeba zapoznania się z problematyką, która była do tej pory wypierana ze świadomości. Trzeba zacząć zbierać dane, opinie i wyrabiać sobie zdania na takie tematy jak.:

1. Czy zapobiegać wszelkimi środkami przeciwko migrowaniu obywateli krajów

Afryki Północnej do Europy

2. Co zrobić z tymi emigrantami, którzy przedostaną się do „krajów – twierdzy – Europa”

3. Czy pozwolić na tworzenie się nie asymilujących się obcych grup etnicznych, czy

też raczej opracować z góry plany asymilacji międzykulturowej.

4. Na ile otwarcie mówić obywatelom, że w grę wchodzą interesy „naftowe” niektórych

krajów UE i co mają do tego interesy pozostałych krajów UE.

5. Czy wobec rozpoczęcia działań militarnych, znając cechy reżymu Kadafiego, można

sobie pozwolić na wojnę przewlekającą się całymi latami.

Mimo iż w/w zagadnienie (i wiele innych) są dla urzędników struktur władzy w Polsce zagadnieniami egzotycznymi, nieznanymi – wobec obejmowania prezydencji .. owi urzędnicy .. będą musieli mieć jakieś zdanie, wyobrażenie jakiejś rozsądnej polityki .. lub zupełnie zblamują się.

Uważam, że należy udzielić pomocy tym urzędnikom – ze strony przedstawicieli wielu osób zajmujących się dogłębnie, zawodowo tym kręgiem zagadnień. Mam tu na myśli socjologów, politologów, arabistów, ekonomistów, itp.

Jest potrzebne kompletowanie listy trudnych pytań i są potrzebne próby odpowiedzi na te trudne pytania. ~ Andrew Wader

Bez kategorii

Czy przeszłość istnieje nadal ? .. czy też znikła

Każdy z nas zna rozmaite powieści i filmy s-f na temat podróży w czasie, między innymi np. być może film „Powrót do przyszłości”. www.filmweb.pl/film/Powr%C3%B3t+do+przysz%C5%82o%C5%9Bci-1985-8823

pl.wikipedia.org/wiki/Powr%C3%B3t_do_przysz%C5%82o%C5%9Bci

Wg. mnie .. próbując wczuć się w ten problem intuicyjnie .. przyszłość , być może jest w jakimś sensie ” z grubsza zarysowana” … ale „jeszcze nie istnieje”.

Natomiast jest bardzo ważnym zagadnieniem, czy przeszłość.. współistnieje, tzn. czy została wymazana zupełnie i mamy tam „emptiness”, czy też została tam .. jakkolwiek w postaci … niejako „zamrożonej”

Bardzo możliwe, że podróże w czasie … wstecz .. nie są możliwe.. Jedno z najnowszych omówień tego zagadnienia można znaleźć w wywiadzie z prof. I. Nowikowem (ponowne jego rozważania po latach) , dostępnym pod www.przekroj.pl/cywilizacja_nauka_artykul,8155,2.html

Inne sensowne rozważania na temat możliwości podróży w czasie wstecz można znaleźć pod en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time oraz pod

en.wikipedia.org/wiki/The_Physics_of_Star_Trek ]

Według mnie, zgodnie z konceptem „past light cone” wynikającym z równań czasoprzestrzeni Einsteina .. przeszłość.. jest tam gdzieś za nami.. ale jest..

Zapewne nie da się dokonać podróży w czasie wstecz… ale być może … można przynajmniej zaglądać do wydarzeń zamrożonych w „past light cone” .. za pomosą przyszłościowej technologii – która jest nazywana czasami tzw. „zwierciadłem czasu’.

Na temat „zwierciadła czasu” – warto przeprowadzić osobne rozważania…

Jak na dzisiaj … zapytuję uprzejmie Szanownych Dyskutantów.. jakie mają zdanie na temat tego … czy przeszłość .. gdzieś za nami istnieje… czy tez raczej została wymazana ???.~ Andrew Wader

14496

Dlaczego jest coś zamiast nic?

Wobec istnienia świata – nicość, co najwyżej mogła istniec jedynie wczesniej (1,2). Mogła być to jednak jedynie nicosc „brzemienna” w przyszły swiat, który się z niej wyłonił. Jesli taki „niebyt” istniał wczesniej był to wiec jednak „niebyt ułomny”. Wszystko wskazuje więc na to, że skoro świat istnieje to jednak „zamiast nic musi być coś”. Co wiecej możana na takiej zasadzie dedukcyjnej stwierdzic, że świat istnieje od zawsze, jakkolwiek być może zachodzą jego znaczne przemiany.

Jest możliwe, że świat istnieje czasami jedynie w formie „zwiniętej” (w formie zapisu kodowego) i tylko okresowo w formie realniej, fizycznej, widocznej.

Należy zauważyć, że jeśli „musi byc coś zamiast nic” to prowadzi to do ważnych wniosków. Otóż skoro Wszechswiat musiał powstaś, albo istnieje od zawsze to nasuwaja się analogiczne pytania.: „dlaczego musi istniec życie biologiczne”, „dlaczego musi powstać człowiek”, „dlaczego musi pojawić się swiadomość”?

~ Andrew Wader

Piśmiennictwo.:

1. Wierzbicki P.: Zapis Świata. Traktat metafizyczny, Iskry, Warszawa, 2009, s 276

2. Nothingness, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009, plato.stanford.edu/entries/nothingness/

Bez kategorii

„Będzie coraz gorzej” – ponura prognoza Igora

W świątecznym numerze tygodnika „Forum” ( nr 51/52 z 20.12.2010 ) wydrukowano wywiad z rosyjskim futurologiem Igorem Bestużew – Łada. Jest on także historykiem, socjologiem, filozofem o znacznym dorobku naukowym i publicystycznym.

Wywiad jest zapisem z rozmowy która była prezentowana w rosyjskiej TV, co spowodowało burzę protestów. Tekst zaczyna się od zdania „Mamy do wyboru albo od razu wybrać się na cmentarz albo zbudować społeczeństwo niezbyt miłe dla ludzi…”

Igorem Bestużew – Łada sądzi iż „na Ziemi może żyć jedynie 300 – 900 mln ludzi” i że liczba ta zostanie „osiągnięta” wkrótce… Pisze między innymi … „.. w pełni zdrowych kobiet mamy dziś w miastach 5 %, stosunkowo zdrowych 25%. Pozostałe 70 % wydaje na świat jedno dziecko, które jest chore…”

Pisze..” W Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej co trzeci człowiek nie ma pracy – w sumie miliard ludzi. Ta grupa ma awangardę, ta awangarda chce się dostać na Zachód. Rwą się miliony, dostają się tysiące. I jest awangarda awangardy – to terroryzm. Wojna terrorystyczna to trzecia wojna światowa …”

Futurolog przewiduje zaistnienie już wkrótce „rygorystycznego (bezwzględnego)” ustawodawstwa i zarządzania… bardzo „nieprzyjemnego” .. dla większości ludzi .. stanowiącego odwrotność .. do lansowanych w Europie wartości takich jak poszanowanie wolności, tolerancji, itp. ..

Jeśli uświadomić sobie … iż zachodzi depopulacja Europy (w szczególności Rosji) .. to narzucenie porządków autorytarnych przez obecnie prężne lecz niestety niedemokratyczne mocarstwa .. może się szybko ziścić .. To co pisze Igorem Bestużew – Łada jest przerażające. Tym bardziej warto się nad ta prognozą zastanowić ~ Andrew Wader