Bez kategorii

UKE nie dostał przyzwolenia na regulowanie ruchu internetowego

Komisja Europejska finalnie orzekła, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej musi wycofać się ze swoich planów uregulowania rynku usług wymiany ruchu internetowego w Polsce. Z usług tych korzystają dostawcy usług internetowych, aby zapewnić swoim klientom połączenie z Internetem.