Bez kategorii

Układ słoneczny – Ziemia Słońce

Jeżeli przyjmiemy, że godzina 0,00 to narodziny naszego Słońca, to obecnie która może być godzina? Do kiedy wg tej rachuby Słońce będzie żyć? Do której godziny możliwe będzie życie na Ziemi przed nadmiernym rozgrzaniem się Słońca? Wie ktoś?