Bez kategorii

Widzimy materię wpadającą do czarnej dziury!

Ściślej: obserwowano optycznie rejon w okolicach rzędu 1000 promieni BH w

jądrze kwazara, świecący jak diabli. Australijczykom z University of Melbourne

udało się obejrzeć ten maleńki obszar wokół jądra kwazara, kombinując

obserwacje z 6,5 m teleskopu, teleskopu Hubble’a i wykorzystując na dodatek

mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Doniesienie wstępne, ładnych obrazków brak. I

brak stwierdzenia, KTÓRY kwazar obserwowano.

newsroom.melbourne.edu/news/n-305