Bez kategorii

Wiedza dla rządu RP -skoro- Libia i prezydencja UE

Wydarzenie w Libii zaskoczyły rząd RP (i inne organy władzy państwa), który przygotowywał się do prezydencji w UE, zakładając, że będzie mógł lansować tzw. „partnerstwo wschodnie”, zajmować się polityką rolną i próbą dołączenia do grupy państw UE tzw. „pierwszej prędkości”.

A tu nagle zaistniała wojna na południu Europy. Obywatele UE nie zdają sobie jeszcze sprawy, że ich kraje (cała UE) jest teraz w stanie wojny.

Zachodzi pilna potrzeba zapoznania się z problematyką, która była do tej pory wypierana ze świadomości. Trzeba zacząć zbierać dane, opinie i wyrabiać sobie zdania na takie tematy jak.:

1. Czy zapobiegać wszelkimi środkami przeciwko migrowaniu obywateli krajów

Afryki Północnej do Europy

2. Co zrobić z tymi emigrantami, którzy przedostaną się do „krajów – twierdzy – Europa”

3. Czy pozwolić na tworzenie się nie asymilujących się obcych grup etnicznych, czy

też raczej opracować z góry plany asymilacji międzykulturowej.

4. Na ile otwarcie mówić obywatelom, że w grę wchodzą interesy „naftowe” niektórych

krajów UE i co mają do tego interesy pozostałych krajów UE.

5. Czy wobec rozpoczęcia działań militarnych, znając cechy reżymu Kadafiego, można

sobie pozwolić na wojnę przewlekającą się całymi latami.

Mimo iż w/w zagadnienie (i wiele innych) są dla urzędników struktur władzy w Polsce zagadnieniami egzotycznymi, nieznanymi – wobec obejmowania prezydencji .. owi urzędnicy .. będą musieli mieć jakieś zdanie, wyobrażenie jakiejś rozsądnej polityki .. lub zupełnie zblamują się.

Uważam, że należy udzielić pomocy tym urzędnikom – ze strony przedstawicieli wielu osób zajmujących się dogłębnie, zawodowo tym kręgiem zagadnień. Mam tu na myśli socjologów, politologów, arabistów, ekonomistów, itp.

Jest potrzebne kompletowanie listy trudnych pytań i są potrzebne próby odpowiedzi na te trudne pytania. ~ Andrew Wader