Bez kategorii

Wracaj tu, turze

Nie jestem przekonany o celowości odtwarzania tego gatunku. Ciekawsze z

naukowego punktu widzenia wydawałoby się odtworzenie np. moa czy dodo.

Podejrzewam, że ze względów praktycznych badania tura mogą jednak liczyć na

większą hojność sponsorów – rynek producentów wołowiny jest dość spory, a

dostęp do nowej puli genów daje spore możliwości.