Bez kategorii

Wykład M. Giertycha o genetyce i ewolucji

Wiele narosło nieporozumień na temat tego, co naprawdę głosi prof.

Maciej Giertych. Niewątpliwie sporo z głosów krytyki wiąże się z

jego poglądami politycznymi, co jednak nie ma związku z jego wiedzą

z zakresu biologii, a szczególnie genetyki populacyjnej, którą przez

wiele lat wykładał na UMK. Co ciekawe, w swoich oficjalnych

wystąpieniach i publikacjach(a prywatnych nie znam), Giertych nie

głosi kreacjonizmu, ale podważa teorię Darwina na gruncie swojej

dyscypliny naukowej, czyli genetyki (i nieco zahacza tylko o

paleontologię). Żadnych „smoków wawelskich”.

Właśnie ukazało się w necie nagranie z jego wykładu, które (jak

myślę) rozwiewa wątpliwości. Nagranie tutaj:

stwarzanie.wordpress.com/2010/06/26/genetyka-populacyjna/

Co myślicie o merytoryczych argumentach profesora?