Bez kategorii

Wykryto stront-90 u dzieci przy elektrowniach at.

Przytaczam za tłumaczem googlowskim (praktycznie bez wygładzenia):

dziecięcy ząb mleczny z 1953 r.:

http://cooberpedyregionaltimes.files.wordpress.com/2009/10/babies-teeth.jpg?w=180&h=175

zachowajcie zęby swoich dzieci (porównacie je po latach z tymi mieszkającymi przy naszych elektrownaich atomowych)

Badanie na raka u dzieci w pobliżu elektrowni jądrowych na Florydzie, USA, ukazały się w kwietniu.

According to the study by the Radiation and Public Health Project, levels of fission product strontium-90 in the teeth of children living in southeast Florida had increased with 37% from 1986-1989 to 1994-1997.

Według badań przeprowadzonych przez Radiation and Public Health projektu, poziom produktów rozszczepienia strontu-90 w zębach dzieci mieszkających w południowo-wschodniej Florydzie wzrósł o 37% od 1986/89 do 1994/97.

The highest levels were found near the Turkey Point and St. Lucie reactors.

Najwyższe poziomy zostały znalezione w pobliżu Turcja Point i St Lucie reaktorów.

The amount of radioactive strontium-90 appeared to be 85% higher in the teeth of children with cancer than those without.

Ilość radioaktywnego strontu-90 okazała się 85% wyższa w zębach dzieci z chorobami nowotworowymi niż bez.

The results might suggest a link between cancer and exposures to radioactivity from the reactors, but further studies are still needed to confirm this.

Wyniki mogą sugerować związek między rakiem i ekspozycją radioaktywności z reaktorów, ale dalsze badania są nadal potrzebne, aby to potwierdzić.

Wnioski i zalecenia Autorzy konkludują, że uwalniana radioaktywności z Turcja Point i St Lucie elektrowni jądrowych są główną przyczyną wzrostu stężenia strontu-90 w południowo-wschodniej Florydzie zębów mlecznych, co jest najwyższą w powiatach w pobliżu tych zakładów.

Źródła:

Oryginał po angielsku

1. 1. Environmental Radiation from Nuclear Reactors and Childhood Cancer in Southeast Florida, Radiation and Public Health Project, 9 April 2003 Promieniowanie z reaktorów jądrowych i onkologii dziecięcej w południowo-wschodniej Florydzie, promieniowania i Public projektu Zdrowia, 9 kwietnia 2003

2.Press release RPHP, 9 April 2003 2.Naciśnij wydania RPHP, 9 kwietnia 200395% Włochów opowiedziało się w referendum przeciwko energetyce atomowej

http://corrieredelveneto.corriere.it/Media/foto/2011/06/14/referendum_nucleare_festa--190x130.JPG

MAI=NIGDY