Bez kategorii

Wyniki Dialogu po 4Q2010

W IV kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa Dialog zanotowała przychody na poziomie 134,1 mln zł, czyli o niecałe 2% więcej niż IV kwartale 2009 roku. W całym 2010 roku było to 528,8 mln zł, co stanowi wzrost o 1,5% względem 2009.