Bez kategorii

Wyniki Grupy TP w 2Q2011

W II kwartale Grupa TP zanotowała przychody na poziomie 3,790 mld zł (spadek 4,9% w porównaniu do II kwartału zeszłego roku) i 995 mln zł zysku netto (wzrost o 206,2%). Na wynik netto pozytywnie wpłynęła sprzedaż Emitela (zysk brutto wyniósł 1,2 mld zł), a negatywnie zawiązanie rezerwy na poczet kary nałożonej przez Komisję Europejską w wysokości 458 mln zł.