Bez kategorii

Wyniki Grupy TP w 3Q2011

W III kwartale 2011 Grupa TP zanotowała przychody na poziomie 3,679 mld zł (spadek o 3,8% w porównaniu do III kwartału zeszłego roku) i 376 mln zł zysku netto (wzrost o 9,7% rok do roku). Na wynik netto pozytywnie wpłynęła sprzedaż Emitela (zysk brutto wyniósł 1,2 mld zł), a negatywnie zawiązanie rezerwy na poczet kary nałożonej przez Komisję Europejską w wysokości 458 mln zł.

Bez kategorii

TP ma złożyć 1,5 mln euro zabezpieczenia w ramach rozstrzygania sporu z DPTG na terenie Irlandii

Jak podaje w komunikacie GN Store Nord, w związku z postępowaniem egzekucyjnym przed sądem gospodarczym w Dublinie w Irlandii, Telekomunikacja Polska jest zobowiązana do złożenia zabezpieczenia w wysokości 1,5 mln euro, do czasu aż sąd nie podejmie decyzji w sprawie egzekwowania aktywów TP w Irlandii.